28/12/08

Memòria d'activitats 2008

Memòria de les activitats realitzades pel Cercle Filatèlic Sant Martí de Provençals durant l’any 2008.

Reunions setmanals tots els dimarts, no festius, de 19 a 20 hores a la nostra seu social; de nou a l’Avinguda de la Meridiana, 97, després de 6 llargs anys d’exili a un altre local, degut a obres que s’han realitzat a l’edifici actual, que ha portat a la construcció de l’actual seu de l’Orfeó Martinenc, on nosaltres realitzem la nostra activitat filatèlica.
Quant a participar en exposicions dels nostres socis i d’àmbit local, és de remarcar la de Tordera, la “V Exposició Filatèlica del Principat de Catalunya”, el mes de març de 2008, on ens va ser lliurada la medalla de 25 anys d’activitat, de mans del secretari de la FECAFIL senyor Pere Martí. També destacar que el mes d’octubre vam estrenar un espai web a Internet, gestionat per la Federació Catalana. És aquest:
http://cerclefilatelicsantmarti.blogspot.com/

Amadeu Puchal i Sanahuja, Secretari del Cercle Filatèlic

Barcelona, 30 de novembre de 2008.
******
Memoria de las actividades realizadas por el “Cercle Filatèlic Sant Martí de Provençals” durante el año 2008.

Reuniones semanales todos los martes, no festivos, de 19 a 20 horas en nuestra sede social; de nuevo en la Avda. de la Meridiana, 97, después de 6 largos años de exilio en otro local, debido a obras que se han realizado en el edificio actual, que ha conllevado la construcción de la actual sede del “Orfeó Martinenc”, en donde nosotros realizamos nuestra actividad filatélica. En cuanto a participar en exposicions de nuestros socios y de ámbito local, es de remarcar la de Tordera, la “V Exposició Filatèlica del Principat de Catalunya”, el mes de marzo de 2008, donde nos fue entregada la Medalla de 25 años de actividad, de manos del secretario de la FECAFIL señor Pere Martí. También destacar que el mes de octubre estrenamos un espacio web en Internet, gestionado por la Federación Catalana. Es este: http://cerclefilatelicsantmarti.blogspot.com/

Amadeu Puchal i Sanahuja, Secretario del Cercle Filatèlic
Barcelona, 30 de noviembre de 2008