20/12/09

Memòria de les activitats de l’any 2009Vam participar a l’XI EXPOFIL de Sant Feliu de Llobregat –que commemorava el 125è aniversari del Mercat Municipal- els dies 8 al 10 de maig de 2009.

A més, també vam participar a la VI Exposició Filatèlica de Catalunya, de Vilanova i la Geltrú –que commemorava el 150è aniversari del naixement de Francesc Macià i Llusà- els dies 2 a l’11 d’octubre de 2009.

En quant a les activitats socials dintre del nostre local de l’Orfeó Martinenc, es concretarem en les reunions que tenim cada dimarts, per parlar de l’entorn del segell i totes les seves i nombroses variants dintre del col·leccionisme postal, que reflecteixen a l’igual fets científics, natura, esports, personatges, etc.

Amadeu Puchal i Sanahuja,
Secretari del Cercle Filatèlic

Barcelona, 4 de desembre de 2009