6/4/12

Necrològica: ha mort Enric Mons Borrell

El dia 5 d'abril va morir cristianament, el nostre company i amic Enric Mons Borrell, havent rebut els sants sagraments. Per a qui el vulgui veure, el cos de n'Enric es troba al Tanatori de Mataró, i demà 7 d'abril, a les 12 hores, es farà l'enterrament.
*******
La Junta Directiva del Cercle Filatèlic vol fer arribar el seu condol a la seva esposa i altres familiars del difunt. Descansi en pau.
***
El dia 5 de abril murió cristianamente, nuestro compañero y amigo Enric Mons Borrell, habiendo recibido los santos sacramentos. Para quien quiera verlo, el cuerpo de Enric se encuentra en el Tanatorio de Mataró, y mañana 7 de abril, a las 12 horas, se celebrará el entierro.
*****
La Junta Directiva del Cercle Filatèlic quiere hacer llegar su pésame a su esposa y otros familiares del difunto. Descanse en paz.